Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Achtergrond

1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing, wanneer er als consument (de “Klant”) een bestelling geplaatst wordt via www.marjalamme.nl en daaraan gerelateerde pagina's (de “Website”). De overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en Marja Lamme Fashion & Agency BV te Zeilstraat 11 Amsterdam, kvk nummer 34168761, BTW nummer NL8103.61.334.B01. Gedetailleerde contactinformatie en overige informatie over Marja Lamme Fashion staan op de Website vermeld onder kopje “Contact”. De Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op Klanten die consument zijn.

1.2 De Klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn om via de Website te kunnen bestellen. Conform de Nederlandse wetgeving accepteert Marja Lamme Fashion geen aankopen op krediet door personen onder de 18 jaar. Marja Lamme Fashion behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te weigeren of wijzigen (bijv. wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of geregistreerd staat voor betalingsachterstanden).

1.3 Marja Lamme Fashion is niet aansprakelijk voor het uitverkocht raken, of het niet op voorraad hebben, van een product. Marja Lamme Fashion is niet aansprakelijk voor foutieve afbeeldingen of fouten op de Website, bijv. fouten in de productomschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of valutawisselingen). Marja Lamme Fashion heeft het recht om dergelijke fouten te rectificeren en om op elk gewenst moment informatie te wijzigen of actualiseren. Wanneer een onjuiste prijs wordt weergegeven voor een product dat door de Klant besteld is, dan zal Marja Lamme Fashion de Klant hiervan op de hoogte stellen en wachten op goedkeuring door de Klant van de aangepaste prijs, voordat Marja Lamme Fashion de bestelprocedure verder zal afhandelen. Alle afbeeldingen op de Website dienen slechts ter illustratie. Dergelijke illustraties bieden geen garantie ten aanzien van het aantal producten dat de Klant zal ontvangen, over hoe het product er precies uitziet, werkt of waar het geproduceerd werd. Marja Lamme Fashion is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de Website wordt gegeven.

1.4 De Website en alle inhoud erop is eigendom van Marja Lamme Fashion of haar licentiegevers. De informatie valt onder de wettelijke bescherming voor intellectuele eigendommen en marketing. Dit houdt in dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, het ontwerp, de opmaak en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Marja Lamme Fashion mogen worden gekopieerd of gebruikt.

2. Overeenkomsten en bestellen

2.1 Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen, dient de Klant de Algemene Voorwaarden te accepteren. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, verplicht de Klant zich om aan de Algemene Voorwaarden als geheel te voldoen en bevestigt de Klant dat hij/zij de informatie over persoonsgegevens heeft gelezen en toestemming verleent voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies.

2.2 Een koopovereenkomst wordt pas afgesloten wanneer Marja Lamme Fashion de bestelling van de Klant heeft bevestigd en de Klant via e-mail een orderbevestiging van Marja Lamme Fashion heeft ontvangen. Marja Lamme Fashion verzoekt de Klant om de orderbevestiging te bewaren om eventueel contact met de Marja Lamme Fashion klantenservice te vereenvoudigen. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren totdat deze door Marja Lamme Fashion bevestigd is. Als de bestelling geannuleerd wordt, zal Marja Lamme Fashion alle eventueel gedane betalingen die de Klant of zijn/haar bank/creditcardonderneming heeft gedaan in verband met de bestelling, terugbetalen.

3. Klantgegevens e.d.

3.1 Marja Lamme Fashion adviseert de Klant aan om een gebruikersaccount aan te maken alvorens aankopen op de Website te doen. Als de Klant zijn/haar gebruikersaccount registreert en/of een bestelling plaatst op de Website, zal de Klant gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De Klant verklaart dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn, en verklaart verantwoordelijk te zijn mochten deze gegevens fouten bevatten.

3.2 De Klant verplicht zich om ervoor te zorgen dat niemand behalve de Klant zelf, de inloggegevens van de Klant gebruikt. De Klant mag zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord aan niemand anders vrijgeven en zorgt ervoor dat alle documentatie met informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord op dusdanige wijze bewaard wordt dat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegd persoon toegang tot het wachtwoord van de Klant heeft verkregen, dient de Klant Marja Lamme Fashion hierover onmiddellijk in te lichten. Indien de Klant Marja Lamme Fashion niet inlicht dan is de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die met de inloggegevens van de Klant worden gemaakt .

3.3 Wanneer Marja Lamme Fashion het vermoeden heeft dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount of inloggegevens misbruikt of op andere wijze de Algemene Voorwaarden schendt, dan heeft Marja Lamme Fashion het recht om de Klant de toegang tot zijn/haar gebruikersaccount te blokkeren. Marja Lamme Fashion heeft bovendien het recht om de Klant nieuwe inloggegevens te geven.

4. Prijzen, kosten en betaling

4.1 De prijzen die op de Website worden getoond, zijn van toepassing op bestellingen die op de Website worden geplaatst. Alle prijzen worden weergegeven in Euro en zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief betaal- of vrachtkosten; deze worden apart vermeld.

4.2 De Klant kan zijn/haar aankoop betalen via de betaalwijzen die op de Website staan vermeld. Marja Lamme Fashion heeft het recht om de Klant al te laten betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling. Marja Lamme Fashion behoudt zich het recht voor om niet altijd alle betaalmethodes aan te bieden en om de betaalmethode te wijzigen wanneer de methode die de Klant gekozen heeft niet werkt, ongeacht de reden daarvoor, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele beperkingen voor de aangeboden betaalwijzen worden op de Website vermeld.

5. Speciale acties en aanbiedingen

Marja Lamme Fashion kan speciale acties op de Website plaatsen waarvoor mogelijk gunstigere voorwaarden gelden dan die in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd, bijv. met betrekking tot betalingen of een langere bedenktijd. Dergelijke voorwaarden gelden zolang de speciale actie loopt en voor de door Marja Lamme Fashion specifiek aangegeven producten. Marja Lamme Fashion behoudt zich het recht voor om dergelijke speciale acties op elk gewenst moment in te trekken. Na beëindiging of intrekking van een speciale actie zijn deze Algemene Voorwaarden zonder enige wijziging, weer van kracht. Aanbiedingen ten aanzien van specifieke producten op de Website zijn slechts voor beperkte tijd geldig en zolang de voorraad strekt.

6. Levering en verzending

6.1 Producten die op voorraad zijn worden doorgaans binnen het aantal werkdagen dat op de Website aangegeven wordt, geleverd. Tenzij anders overeengekomen (bijv. in verband met het reserveren van producten die niet op voorraad zijn, indien mogelijk) zal levering binnen 30 werkdagen plaatsvinden nadat Marja Lamme Fashion de bestelling schriftelijk bevestigd heeft via de orderbevestiging. Meer informatie over de levering van producten door Marja Lamme Fashion en de leveringsvoorwaarden wordt in de leveringsinformatie uiteengezet.

6.2 De verwachte levertijd wordt in de orderbevestiging, bij de betaling en/of op de actuele productpagina op de Website aangegeven. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren indien een levering meer dan 30 werkdagen vertraagd is en dit niet door toedoen van de Klant veroorzaakt is.

6.3 Indien een pakket op een bepaald afleverpunt moet worden opgehaald, dient de Klant dit binnen de op de mededeling aangegeven tijdsperiode te doen. Bestellingen dienen in die gevallen persoonlijk te worden afgehaald met een geldig identiteitsbewijs en bestelnummer. De Klant zal een bericht over de levering ontvangen, waarin wordt aangegeven wanneer en waar het pakket opgehaald of in ontvangst genomen kan worden. Dit bericht kan via e-mail, reguliere post en, indien de Klant een mobiel telefoonnummer heeft verstrekt, via telefoon of SMS worden verstuurd. Marja Lamme Fashion heeft het recht om een toeslag à €15 bij de Klant in rekening te brengen wanneer een bestelling niet wordt opgehaald.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer producten op de Website worden gekocht heeft de Klant, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat de Klant het recht heeft om een aankoop te herroepen door Marja Lamme Fashion hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, te berichten.

7.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende producten:

(a) producten die speciaal op maat gemaakt zijn voor de Klant of die anderzijds op duidelijke wijze een persoonlijke aard hebben verkregen;

(b) producten waarvan de verzegeling verbroken is en die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geretourneerd mogen worden (bijv. ondergoed, badkleding en vergelijkbare producten).

7.3 De Klant zal duidelijk worden geïnformeerd wanneer hij/zij een product bestelt waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is. Als een product verzegeld, is mag de Klant de verzegeling niet verbreken wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat de Klant de verzegeling verbreekt.

7.4 Als de Klant een aankoop wil herroepen, dient de Klant vóór het einde van de bedenktijd een duidelijk bericht hierover aan Marja Lamme Fashion te sturen via email adres; winkel@marjalamme.nl. De Klant zal zijn/haar naam, adres en overige relevante informatie zoals een ordernummer, factuurnummer en de naam van het product, in het bericht vermelden.

7.5 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de Klant de retourverzendkosten betalen en, nadat de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger, het product ontvangen heeft en tijdens de retourzending, verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het product verkeert. De Klant zal binnen 14 dagen vanaf de datum dat de Klant Marja Lamme Fashion op de hoogte stelde van de herroeping, de retour aan Marja Lamme Fashion verzenden. Het product zal goed verpakt, in goede staat verkerend en in de originele verpakking worden verstuurd. Retourzendingen dienen naar Marja Lamme Fashion te worden verzonden conform de methodes en aanwijzingen die op de Website vermeld staan.

7.6 Marja Lamme Fashion kan te allen tijde kosteloze retourzendingen aanbieden voor bepaalde producten. Indien een kosteloze retourzending van toepassing is, zal dit op de Website bij het desbetreffende product worden aangegeven.

7.7 Als de Klant zijn/haar aankoop herroept, zal Marja Lamme Fashion het bedrag dat de Klant voor het product betaald heeft terugbetalen. Marja Lamme Fashion heeft het recht om een bedrag corresponderend aan de waardevermindering van het product ten opzichte van de originele waarde ervan in mindering te brengen op het bedrag dat wordt terugbetaald, indien en voor zover dat die waardevermindering veroorzaakt is doordat de Klant het product voor langere tijd heeft gebruikt dan nodig is om de werking of kenmerken ervan te beoordelen.

7.8 Marja Lamme Fashion zal het terug te betalen bedrag zonder verdere vertraging terugbetalen, doch niet later dan 14 dagen na de datum dat Marja Lamme Fashion bericht over de herroeping ontving. Marja Lamme Fashion kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Marja Lamme Fashion het product ontvangen heeft of totdat de Klant bewijs aanlevert dat het product geretourneerd is, bijv. door middel van een verzendbewijs. Terugbetaling aan de Klant zal geschieden via de betaalwijze die de Klant koos ten tijde van de originele bestelling tenzij anders overeengekomen of indien er belemmeringen bestaan voor een dergelijke wijze van terugbetaling.

8. Speciale voorwaarden

Er gelden op dit moment geen speciale voorwaarden.

9. Garantie en reclameren

9.1 Sommige producten van Marja Lamme Fashion vallen onder een garantie. Informatie over garantieperiodes en speciale voorwaarden worden per product op de Website of in deze Algemene Voorwaarden vermeld. De productgarantie dekt alleen originele fabricagefouten, en daarom dus niet fouten voortkomend uit of na afloop van het aanbrengen van eigen wijzigingen ten aanzien van de werking of het uiterlijk van het product, zoals verstelling, verbetering of andere configuratieveranderingen aan het product. De orderbevestiging van de Klant geldt als garantiecertificaat.

9.2 Het reclamatierecht is van toepassing op producten die volgens de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, defect zijn. De Klant die zijn/haar reclamatierecht wil uitoefenen voor een product dat hij/zij besteld heeft, dient zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect, contact op te nemen met Marja Lamme Fashion waarbij de Klant gebruik zal maken van de contactinformatie die op de Website wordt verstrekt. Reclamaties die binnen 1 maand na het ontdekken van het defect door de Klant worden ingestuurd, worden altijd als op tijd ingediend, beschouwd.

9.3 Marja Lamme Fashion zal voor alle gegrond verklaarde reclamaties de kosten van de retourzending betalen.

9.4 Als een product op basis van een gegrond verklaarde reclamatie is geretourneerd zal Marja Lamme Fashion de klant conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming vergoeden. Marja Lamme Fashion streeft ernaar om dit binnen 30 dagen nadat Marja Lamme Fashion de klacht ontvangen heeft, te doen, alhoewel dit afhankelijk van de aard van het product, soms langer kan duren. Marja Lamme Fashion  behoudt zich het recht voor om de reclamatie ongegrond te verklaren als het product, conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn. Bij reclamaties zal Marja Lamme Fashion de richtlijnen volgen zoals die opgesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt.

10. Links

Marja Lamme Fashion kan linken naar andere websites die niet onder de controle van Marja Lamme Fashion vallen, en andere websites die niet onder de controle vallen van Marja Lamme Fashion, kunnen naar de Website linken. Ondanks dat Marja Lamme Fashion ernaar streeft om alleen te linken naar websites met vergelijkbare bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens en beveiliging is Marja Lamme Fashion niet verantwoordelijk voor de bescherming of de vertrouwelijkheid van informatie of persoonsgegevens die de Klant op andere websites verstrekt. De Klant dient voorzichtig te zijn en de bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens op de desbetreffende websites te lezen.

11. Overmacht

Marja Lamme Fashion is niet aansprakelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door omstandigheden die buiten de macht van Marja Lamme Fashion vallen zoals algemene arbeidsconflicten, oorlogshandelingen, branden, blikseminslagen, terreuraanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, onderbrekingen in de stroomvoorziening, tele-/computercommunicatie of andere vormen van communicatie, en gebreken of vertragingen in de dienstverlening door onderleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hier beschreven. Dergelijke omstandigheden leiden tot een ontheffing van schadevergoedingen en andere sancties. Indien zich dergelijke omstandigheden voordoen, zal Marja Lamme Fashion de Klant dienovereenkomstig inlichten, zowel aan het begin als aan het einde van de periode waarin de betreffende omstandigheden optreden. Treden de omstandigheden gedurende meer dan twee maanden op, dan hebben zowel de Klant als Marja Lamme Fashion het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te herroepen.

12. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Marja Lamme Fashion behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. De wijzigingen gaan van kracht op het moment dat de Klant de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of bij het bezoeken van de Website). Marja Lamme Fashion raadt de Klant echter aan de Website regelmatig te bezoeken, zodat hij/zij op de hoogte is als de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd.

13. Scheidbaarheid

Indien een bepaling uit deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, autoriteit of scheidsgerecht, blijft de rest van die bepaling en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, voor zover de geldende wetgeving dit toestaat. Bepalingen die ongeldig of onuitvoerbaar zijn verklaard, zullen worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.

14. Geldende wetgeving en beslechting van geschillen

14.1 Geschillen zullen in eerste instantie in overleg met de klantenservice van Marja Lamme Fashion worden opgelost. In het geval van een geschil, zal Marja Lamme Fashion de beslissing van de Autoriteit Consument & Markt volgen.

14.2 Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht .

 

 

Deze voorwaarden werden opgesteld door Marja Lamme Fashion op 01 September 2015.

 

Navigatie